Horoscope
from 18 to 25
 Latest Video
Dawase Suba Muhurthaya
20-10-2014
Para Kiyana Tharuka Manjula Piris
20-10-2014
Dawase Palapala
20-10-2014
Dawase Suba Muhurthaya
20-10-2014
Dawase Suba Muhurthaya
19-10-2014
Davase Subha Muhurthaya
18-10-2014
Dawase Palapala
17-10-2014
Dawase Suba Muhurthaya
17-10-2014
Dawase Palapala
16-10-2014
Dawase Suba Muhurthaya
16-10-2014
Tharu Walalla
15-10-2014
Dawase Suba Muhurthaya
15-10-2014
Oct 20, 2014   Views: 288   ish,qu ,.ak n,kak

fïI
n,d‍fmdfrd;a;=fjka isá uqo,la wo Èk Tn w;g m;ajk nj fmkS hhs' wkd

Oct 18, 2014   Views: 336   ish,qu ,.ak n,kak

fïI
wo Èk jeo.;a lghq;= lsysmhla id¾:l lr.ekSug yelsfõ' /lSrlaId lghq;=j,

Oct 17, 2014   Views: 240   ish,qu ,.ak n,kak

fïI
/lshd lghq;=j, ÈhqKqjla Wod lrhs' fjf<| jHdmdrj,ska jdis ie,fik wo Èk lrk lshk

Oct 16, 2014   Views: 232   ish,qu ,.ak n,kak

fïI
/lshd wfmalaIlhkaf.a n,d‍fmdfrd;a;= bgq fõ' /lshdj, kshq;= whg hym;ah' wdh;k

Oct 15, 2014   Views: 267   ish,qu ,.ak n,kak

fïI
wo Èk n,d‍fmdfrd;a;= jQ wdldrhg lghq;= lr .ekSug wjia:dj ie,fia' jHdmdßl lghq;=j, kshq

   Sinhala Article
Oct 21, 2014 12:22 am Views: 44
Oct 21, 2014 12:19 am Views: 83
Oct 21, 2014 12:12 am Views: 24
Oct 21, 2014 12:09 am Views: 31
Oct 20, 2014 03:05 am Views: 545
Oct 17, 2014 06:53 pm Views: 638
Oct 17, 2014 06:33 pm Views: 1282
Oct 16, 2014 11:42 pm Views: 812
Oct 16, 2014 11:38 pm Views: 399
Oct 16, 2014 11:35 pm Views: 339
Oct 16, 2014 11:32 pm Views: 159
Oct 15, 2014 04:04 pm Views: 520
Oct 15, 2014 03:52 pm Views: 714
Oct 14, 2014 11:04 pm Views: 356
Oct 14, 2014 10:59 pm Views: 853
Oct 14, 2014 10:55 pm Views: 150
Oct 14, 2014 10:50 pm Views: 183
Oct 13, 2014 03:58 pm Views: 464
Oct 13, 2014 03:54 pm Views: 536
Oct 11, 2014 01:05 am Views: 623
Oct 11, 2014 12:56 am Views: 628
Oct 11, 2014 12:48 am Views: 621
Oct 11, 2014 12:45 am Views: 451
Oct 11, 2014 12:41 am Views: 377
   English Article
Feb 27, 2014 01:04 am Views: 3433
Feb 27, 2014 01:01 am Views: 3050
Jan 29, 2014 03:22 pm Views: 2989
Jan 01, 2014 11:09 am Views: 2960
Dec 11, 2013 12:05 pm Views: 2905
Dec 11, 2013 12:04 pm Views: 2929